Brann- og vannskadet kunst kan reddes.

Bobler som har oppstått grunnet høy temperaturKunst skal gi opplevelser og være til berikelse.Kunst kan også skape bekymringer. Brann og vann er to stikkord.I slike sammenhenger kan en føle seg truet. Konsekvensene kan synes uoverkommelige. Da er det viktig at fagkunnskap og erfaring er tilgjengelig.

Vår konservator og våre preparanter har spesialkompetanse i dette fagområdet og har en aktiv holdning til relevant internasjonal forskning. I tillegg har vi utviklet prosedyrer og rutiner med sikte på å tilfredstille alle de behov våre oppdragsgivere har i forbindelse med et skadeforløp. I over 30 år har en samlet forsikringsbransje og alle skadesanerings- firmaene benyttet seg av vår ekspertise.