Galleri Tonne AS - fagkunnskap i alle ledd!

  • Vårt restaureringsverksted arbeider med alle typer skader på malerier.
  • Spesialkompetanse på brann- og vannskader.
  • Vårt rammeverksted foretar alt i innramming. Vi bygger, restaurerer og forgyller rammer fra alle stilperioder.
  • Vi takserer kunst for kjøp, salg, skifte og forsikring.
  • Vi utarbeider tilstandsrapporter for enkeltobjekter og større samlinger.
Terje Tonne

Terje Tonne

Konservator
Utdannet malerikonservator ved Kent and Mc. Mint Fine Art Restorers, London. Studert maleri ved The Arthur Segals School of Painting, London. Arbeider som privatpraktiserende malerikonservator, med spesial-kompetanse innen restaurering av brann- og vannskadete malerier.

Espen Johansen

Espen Johansen

Konservator
Har spesial-kompetanse innen restaurering av brann- og vannskadete malerier.

Ulrike Hebel

Ulrike Hebel

Økonomi / administrasjon
Ansvarlig for økonomi, administrasjon og markedsføring.

Tore Eliesen

Tore Eliesen

Preparant
Preparant ved restaureringsverkstedet.

Galleri Tonne AS © 2019
Man-fre kl. 08-16   -   Østensjøveien 9, Oslo   -   Tlf: 22 64 25 55 / 22 64 25 56   -