Vårt rammeverksted

Opprinnelig hadde innramming kun en beskyttende funksjon ved transport. Den fikk imidlertid snart en estetisk og symbolsk hensikt. Rammen skilte bildet fra omgivelsene og bidro til at betrakterens oppmerksomhet ble ledet til bildet. I dag kan vi si at en rammes funksjon også kan bidra til å forene bildet og omgivelsene.Innramming er et håndtverk som krever faglig kompetanse. Det henger adskillige bilder rundt i det ganske land som er ødelagt på grunn av feil innramming. Bruk av syreholdige materialer og beskjæring av kunstverk er blandt de mest vanlige skader. Det er viktig at det blir valgt riktige materialer til innrammingen og at arbeidet utføres av en fagmann, slik at kunstverket bevares for fremtiden.Vårt rammeverksted arbeider for private, næringslivet, offentlige museer og samlinger. Vi har et bredt utvalg av rammer, fra det enkle til det mest eksklusive.

Rammerestaurering:

Rammeprøver:

Galleri Tonne AS © 2019
Man-fre kl. 08-16   -   Østensjøveien 9, Oslo   -   Tlf: 22 64 25 55 / 22 64 25 56   -